Disclaimer

De door Cazander Medical verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Cazander Medical. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van codes of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.cazandermedical.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@cazandermedical.nl.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Cazander Medical  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Cazander Medical kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.
Typ- en spelfouten voorbehouden.

Hulp nodig?

Stuur direct een mail naar ons klantenteam via het e-mailadres info@cazandermedical.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer +31 187 470 666