Pri­va­cy­be­leid.

Inleiding
Het Privacy Statement van Cazander Medical, gevestigd te Middelharnis (Nederland), verschaft informatie over persoonsgegevens die wij verwerken. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Waarom Cazander Medical uw gegevens nodig heeft
Cazander Medical verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Cazander Medical uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of het verwerken en behandelen van uw aanvraag.

Peroonsgegevens die worden verwerkt
Persoonsgegevens vanwege offertetrajecten en bestellingen
Indien u bij ons een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst, verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij ook voor relatiebeheer.

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven
Cazander Medical verstuurt productinformatie of belangrijk nieuws over Cazander Medical incidenteel per nieuwsbrief. Indien u geen prijs (meer) stelt op nieuwsbrieven, dan kunt u zichzelf afmelden door een e-mail te sturen naar info@cazandermedical.nl o.v.v. “Uitschrijven nieuwsbrieven”.

Delen met anderen
Persoonlijke gegevens worden door Cazander Medical niet verkocht aan derden. Cazander Medical verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of aanvraag tussen u en ons, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met wie delen wij persoonsgegevens
Leveranciers
Na opdracht kan het zijn dat contactgegevens worden uitgewisseld met de betreffende leverancier. In sommige gevallen kan het zijn dat dit ook in een offertetraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering van een proefproduct.

CRM-programma
Voor de uitvoer van onze werkzaamheden maken wij gebruik van een CRM-programma. In dit programma verzamelen we de contactgegevens van onze klanten en leveranciers om  onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te richten.

Facturatieprogramma
Voor de verwerking van onze facturen maken wij gebruik van een facturatieprogramma. In dit programma zijn uw contactgegevens gekoppeld aan onze facturen.

Waar worden gegevens opgeslagen?
Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Hoe lang Cazander uw persoonsgegevens bewaard
Cazander Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u hier specifiek om verzoekt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiligen
Cazander Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cazander Medical maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cazander Medical verzamelde persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@cazandermedical.nl.

Google analytics
Cazander Medical houdt via Google Analytics de bezoekersstatistieken van haar website bij.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft (wettelijk) recht op inzage in uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, voor welk doel wij deze gebruiken of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@cazandermedical.nl.

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover, dan kunt u een e-mail sturen naar info@cazandermedical.nl.

Zoeken.